Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định sử dụng dịch vụ Email Marketing tại HOSTVN.NET

Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định sử dụng dịch vụ

1. Các điều khoản chung

HostVN có thể điều chỉnh các nội dung trong điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Việc sử dụng dịch vụ Email Marketing hay các công cụ mà chúng tôi cung cấp cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các quy định dưới đây.

Bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân (hoặc thông tin kinh doanh) một cách chính xác và đầy đủ để hoàn thành quá trình đăng ký dịch vụ Email Marketing.

Bạn cần tự mình lưu giữ và bảo vệ các thông tin tài khoản sau khi được HostVN cung cấp.

Bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản phí trong quá trình sử dụng dịch vụ, bao gồm phí sử dụng tính theo tháng, phí cài đặt (nếu có) và các khoản phí khác được ghi rõ và niêm yết trên website tại phần dịch vụ tương ứng.

Các chiến dịch Email Marketing (Email Campaign) của bạn sẽ chịu các mức giới hạn được công bố tại website, ngoài ra bạn cần tuân thủ các quy định chung nhằm tránh vi phạm quy định chống thư rác. Điều này có liên quan đến nhiều vấn đề, bao gồm giới hạn số lượng email theo giờ hoặc theo ngày, nội dung email cũng như các giới hạn kỹ thuật cụ thể tùy theo từng trường hợp.

Chúng tôi có quyền đơn phương hủy bỏ dịch vụ của bạn mà không cần thông báo nếu chúng tôi có đủ các căn cứ chứng minh bạn vi phạm quy định sử dụng được công bố, bao gồm Quy định sử dụng dành cho tất cả khách hàng, Quy định sử dụng dành cho dịch vụ Email Marketing và Chính sách chống Thư rác.

2. Quy định về sử dụng dịch vụ

Hệ thống dịch vụ Email Marketing được cung cấp bởi HostVN nhằm giúp bạn giao tiếp với những người nhận các thông tin qua email (ở đây được hiểu là  những người đồng ý nhận email). Chúng tôi không đồng ý và không cho phép bạn lạm dụng dịch vụ và sử dụng để gửi thư rác, tức là  những nội dung thư không được sự đồng ý của người nhận. Chúng tôi tôn trọng các quy định về chống thư rác do Nhà nước CHXHCN Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế ban hành và yêu cầu khách hàng của mình tuân thủ chặt chẽ các quy định này.

Bạn phải thực hiện theo các hướng dẫn về nội dung email cũng như các giới hạn về việc gửi email. Danh sách email được sử dụng trong các chiến dịch phải được sự đồng ý của người nhận và HostVN có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các khách hàng không đáp ứng các điều kiện trên.

Tất cả nội dung email gửi đi phải đảm bảo không vi phạm các quy định của Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Cụ thể hơn, tất cả nội dung email phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

3. Quy định về ngừng sử dụng dịch vụ

Để ngừng sử dụng dịch vụ Email Marketing, bạn phải tiến hành hủy bỏ dịch vụ trên hệ thống bằng một trong các hình thức sau:

Các yêu cầu về hủy bỏ dịch vụ cần phải được gửi trên hệ thống ít nhất 2 ngày trước khi tới hạn thanh toán tiếp theo, nếu không tài khoản của khách hàng có thể phải chịu thêm mức phí của tháng tiếp theo.

Các yêu cầu về hủy bỏ dịch vụ sẽ được xử lý tối đa không quá 7 ngày.

4. Quy định về hoàn tiền sử dụng dịch vụ

Số tiền không sử dụng sau khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ dịch vụ, sẽ được hoàn trả vào tài khoản khách hàng tại manage.hostvn.net.

HostVN không hoàn tiền dịch vụ trong các trường hợp dưới đây:

(Xin lưu ý rằng dịch vụ Email Marketing là dịch vụ tính tiền theo tháng dựa trên gói dịch vụ, bởi vậy khi khách hàng không sử dụng hết hạn mức của gói dịch vụ đó thì HostVN không hỗ trợ quy đổi các hạn mức này vào tháng tiếp theo.)

Quy định này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 08 năm 2013.

Hỗ trợ trực tuyến