Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư về dịch vụ Email Marketing

Chính sách riêng tư

Chúng tôi đưa ra Chính Sách Riêng Tư này để thể hiện các cam kết của HOSTVN về sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Chính Sách Riêng Tư này được áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn khi bạn truy cập vào trang web này www.hostvn.net hoặc được thu thập từ các nguồn khác, ví dụ như thông tin bạn cung cấp tại một buổi hội thảo, triển lãm thương mại hoặc từ phía các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Định nghĩa dữ liệu

Về cơ bản chúng tôi thu thập và lưu giữ ba loại dữ liệu sau: (a) thông tin tài khoản tạo ra khi một cá nhân hay tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi - thường bao gồm thông tin liên lạc và thông tin thanh toán (Đây là "Dữ Liệu Khách Hàng" của chúng tôi); (b) dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi về các cá nhân hoặc tổ chức mà khách hàng của chúng tôi xin gửi thư điện tử hay các loại thông tin liên lạc khác (Đây là "Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng"); và (c) dữ liệu về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, những người có thể là hoặc không là khách hàng của chúng tôi (Đây là "Dữ Liệu Người Truy Cập Website").

Mặc dù phần lớn các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp, một số các thông tin tài khoản được khách hàng gửi đến và được lưu giữ bởi chúng tôi có thể sẽ được sử dụng để xác định là hoặc liên hệ tới một cá nhân ("Dữ Liệu Cá Nhân") hay một doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ làm gì với những dữ liệu thu thập được ?

Như đã giải thích ở trên, dịch vụ email marketing của chúng tôi hướng tới các doanh nghiệp chứ không phải người tiêu dùng. Nếu bạn đã cung cấp thông tin (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân) cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn nhằm mục đích marketing qua các phương tiện khác nhau như gửi email thường xuyên hoặc điện thoại. Khi bạn kích hoạt tài khoản tại HOSTVN (bao gồm cả tài khoản dùng thử), bạn đã đồng ý chắc chắn nhận thông tin tiếp thị về các dịch vụ của chúng tôi thông qua gửi email trực tiếp, điện thoại (mà bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản), cuộc gọi có thể được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ, tin nhắn SMS hay các phương thức truyền thông khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân và không cá nhân (ví dụ, liên quan đến doanh nghiệp) cho các mục đích khác.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê Dữ Liệu Khách Hàng, Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng hoặc Dữ Liệu Người Truy Cập Website mà không xin phép trước, trừ khi theo yêu cầu cung cấp thông tin của tòa án hoặc cơ quan hành chính pháp luật. Các dữ liệu chúng tôi thu thập được dùng: (1) cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi; (2) sử dụng cho nhân viên của HOSTVN truy cập và quản lý thông tin này cho mục đích kinh doanh hợp pháp như chăm sóc khách hàng, marketing hoặc thanh toán; (3)cho các nhà cung cấp dịch vụ khác với mục đích đáp ứng chức năng hoặc liên quan đến tài khoản của khách hàng (ví dụ như chức năng thanh toán trực tuyến)

Tại sao bạn nhận được email từ chúng tôi?

Nếu bạn nhận được một hoặc nhiều email từ chúng tôi, có nghĩa là (a) địa chỉ email của bạn nằm trong danh sách các khách hàng, người dùng thử dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi; (b) bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, và/hoặc chia sẻ địa chỉ email của bạn với khách hàng đó với mục đích nhận email về sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng đó (nói các khách, bạn đã xác nhận opt-in). Tuy nhiên, không loại trừ khả năng khách hàng sử dụng dịch vụ email marketing của chúng tôi để gửi thư rác. Nếu điều này xảy ra, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email abuse@hostvn.net.

Bạn muốn dừng nhận email từ chúng tôi bằng cách nào?

Với mỗi email gửi đi đều có nội dung từ chối tiếp tục nhận tin ở phần cuối của email, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để có thể từ chối nhận tin hoặc cập nhật lại thông tin mới cần thay đổi.

Chúng tôi bảo mật các dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập bằng cách nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh, bảo mật theo cấp độ, quyền hạn tài khoản dịch vụ, nghiệp vụ hành chính và vật chất để giảm thiểu tối đa sự mất mát hay thay đổi dữ liệu được người dùng sử dụng trên hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm để có thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong trường hợp dữ liệu bị đánh cắp, sử dụng trái phép hoặc bị tiết lộ.

Các câu hỏi về tài khoản của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài khoản của bạn hoặc cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập và lưu giữ trong quá trình cung cấp dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 0919879898 để được giải đáp.

Thay đổi Chính Sách Riêng Tư

Bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách này sẽ được đăng ở đây, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên và chắc chắn đã kiểm tra ngày có hiệu lực của chính sách này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về những thay đổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email marketing@hostvn.net.

Hỗ trợ trực tuyến