Bảng giá Email Marketing

Bảng giá Email Marketing tại HOSTVN.NET

Số Email/thángSố Email được phép gửi tối đa mỗi tháng Số Email/giờSố Email được phép gửi tối đa mỗi giờ Danh sách Email Số người nhận Email Template Quản lý chiến dịch Giá 01 tháng Xem bảng giá đầy đủ
Giá 03 tháng Giá 06 tháng Giá 12 tháng
Thu nhỏ lại
 • E-Starter
  7.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  190.000 vnđ
  541.500 vnđ
  1.026.000 vnđ
  1.938.000 vnđ
  Đăng ký
 • E-Basic
  12.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  290.000 vnđ
  826.500 vnđ
  1.566.000 vnđ
  2.958.000 vnđ
  Đăng ký
 • E-Medium
  25.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  490.000 vnđ
  1.396.500 vnđ
  2.646.000 vnđ
  4.998.000 vnđ
  Đăng ký
 • E-Premium
  60.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  990.000 vnđ
  2.821.500 vnđ
  5.346.000 vnđ
  10.098.000 vnđ
  Đăng ký
 • E-Business
  80.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  1.290.000 vnđ
  3.676.500 vnđ
  6.966.000 vnđ
  13.158.000 vnđ
  Đăng ký
 • E-Diamond
  120.000
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  1.790.000 vnđ
  5.101.500 vnđ
  9.666.000 vnđ
  18.258.000 vnđ
  Đăng ký

Hỗ trợ trực tuyến